Beste speler/speelster,
 Wil JIJ volgend seizoen voetballen bij een andere club?Voor het seizoen 2016-2017 gaan alle overschrijvingen nu digitaal !!!!!
Wanneer ben ik op tijd & wat is bepalend?\
Het indienen van de digitale overschrijving door de ‘’nieuwe vereniging’’ uiterlijk 15 juni 23.59 uur, is de deadline.
Wat moet ik doen om een overschrijvingverzoek aan te vragen?
 

1. Jij meldt je bij de nieuwe vereniging met je relatiecode en/of spelerspas
2. Je vult en ondertekent een inschrijfformulier in bij de nieuwe vereniging
3. De nieuwe vereniging vraagt het overschrijvingverzoek digitaal voor je aan
4. De oude vereniging geeft digitaal akkoord voor deze overschrijving
Anny Cox en Tosca van den Brink zijn de twee medewerkers van de KNVB die de overschrijving centraal afhandelen.
Voor vragen over overschrijvingen kijk eerst op KNVB Assist
http://www.knvb.nl/assist/wedstrijdzaken/overschrijvingen 
Kom je er niet uit, blijf dan vooral niet zitten met je vraag. Mailen kan naar;
·        
overschrijvingen@knvb.nl
Zij zijn bereikbaar via bovenstaand mailadres en telefonisch;
·        
0343-499 699 Anny Cox
·        
0343-499 740 Tosca van den Brink

  Contributie seizoen 2017 / 18  
   bedragen zijn per seizoen:    
   1 juli t/m 31juni  
  Mini,s   €                62,50  
  Pupillen  €                62,50  
  Junioren  €                87,50  
  Senioren  €              112,00  
  Steunleden / niet spelende KNVB leden  €                42,50  
  Donateurs  €                10,00  
  Bankrekening nr. VCG:  Iban:  NL71RABO0377256706  
De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt automatisch geïncasseerd van de bankrekening van het lid.  
Indien  geen machtiging tot  automatische incasso is gegeven wordt het te incasseren bedrag verhoogd met €.2,00 per aangeboden kwitantie of verzoek tot betaling.
Opzegging bij de secretaris moet voor 1 Juni anders moet het gehele seizoensjaar worden betaald. Nieuwe leden van 16 jaar en ouder dienen zich bij aanmelding bij de secretaris van de vereniging te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs, voorzien van een pasfoto. De secretaris dient soort en nummer van het legitimatiebewijs te vermelden op de LMK waar op het nieuwe lid wordt aangemeld voor de ledenadministratie. Indien door de secretaris geen controle van de persoonsgegevens kan plaatsvinden kan ook geen aanmelding als lid van de KNVB plaatsvinden.
Leden vanaf 10 jaar en ouder dienen ook een recente pasfoto in te leveren.  

VCG werkt alleen in uitzonderingsgevallen (b.v. verhuizing) mee aan het
     tussentijds overschrijven naar een andere vereniging. Dit geldt ook voor de jeugd.

Overschrijven naar VCG:
lndien u in de afgelopen drie jaar lid bent geweest van een andere verenigingen en als u wenst een overschrijving naar onze vereniging aan te vragen moet u als u 13 jaar of ouder bent moet u
 hiervoor een overschrijvingsformulier invullen.
Bij personen jonger dan 13 jaar is een pupillenverklaring verplicht.

1.  Vul het overschrijvingsformulier volledig in:
Deze overschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris of ledenadministratie van uw vereniging.)

2.  Volledig ingevuld en ondertekend overschrijvings -formulier.
Alleen van toepassing voor Junioren (Vanaf 13 jaar). 
Let op : Ook uw huidige voetbalvereniging moet op dit formulier gegevens invullen en ondertekenen.

3.  Verklaring Speelgerechtigheid 
Alleen van toepassing voor Pupillen (Onder 13 jaar
Let op : Ook uw huidige voetbalvereniging moet op dit formulier gegevens invullen en ondertekenen. Dit heeft als doel om te verklaren dat de financiële verplichtingen zijn voldaan. Bij deze verklaring is het verplicht de overschrijvingskaart uit het KNVB- relatiebestand ( en voor D-pupillen ook de KNVB spelerspas) met daarop de gegevens van de speler / speelster bij te sluiten.

4.  Speelgerechtigheid Senioren:
Indien een verzoek tot tussentijdse overschrijving wordt verleend aan spelers van 18 jaar en ouder gelden de hieronder genoemde data van speelgerechtigheid:
* Een tussentijdse overschrijving die wordt ontvangen tussen 16 juni en 31 augustus wordt, bij goedkeuring, verleend per 1 september of zo spoedig  mogelijk na 1 september, indien op 31 augustus nog geen beslissing is genomen op het ingediende verzoek.
* Een tussentijdse overschrijving in de periode 1 september tot en met 31 januari wordt  verleend per 1 februari of zo spoedig mogelijk na 1 februari indien op 31 augustus nog geen beslissing is genomen op het ingediende verzoek.
* Alle verzoeken tot tussentijdse overschrijving na 1 februari worden verleend per 1 augustus van het daarop volgende seizoen.

5.  Ledenmutatiekaart.
Deze kaart is verkrijgbaar via de ledenadministratie en bevat de actuele gegevens zoals ze bekend zijn bij de KNVB. De huidige KNVB spelerspas moet meegestuurd worden bij de aanmelding.

5. Contributie.
 Als U overschrijving aanvraagt naar een andere vereniging dient U eerst de boetes en contributie voor de rest van het seizoen aan VCG te voldoen.